b438c75f5b2ee19044d3305f82f92f6d_________________________